Szkoła dla Niepodległej VII edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Szkoła dla Niepodległej VII edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 17 września 2020 r. do 15 lutego 2021 r.Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkoła dla Niepodległej” oraz zaświadczenia ukończenia kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest wskazanie, jak istotną rolę w wychowaniu w wolność, godności, solidarności oraz kształtowaniu postaw patriotycznych młodego człowieka odgrywa szkoła.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania dyplomu „Szkoła dla Niepodległej” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 6 spośród 13 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu

Zadania konkursu „Szkoła dla Niepodległej”:

 1. Zorganizowanie w szkole obchodów 100-lecia niepodległości. Ocena na podstawie sprawozdania, nagrania, prezentacji, zdjęć, prac plastycznych/pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. „Wolność, godność, solidarność, prawa człowieka” – zorganizowanie w szkole konkursu literackiego lub plastycznego. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. „Rola i znaczenie symboli narodowych, tradycji i dziedzictwa poprzednich pokoleń w życiu młodego człowieka”. Zorganizowanie ogólnoszkolnej/ogólnoklasowej debaty uczniowskiej. Ocena na podstawie sprawozdania, nagrania, prezentacji, zdjęć, prac plastycznych/pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. „Tożsamość narodowa młodego Polaka” – przeprowadzenie sondażu wśród uczniów. Ocena na podstawie sprawozdania, nagrania, prezentacji, zdjęć, prac plastycznych/pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Polska Niepodległa”. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników konkursu, nagrania, prezentacji, zdjęć, prac plastycznych/pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Zorganizowanie przedstawienia o tematyce niepodległościowej. Ocena na podstawie sprawozdania, nagrania, zdjęć, przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. „W czym w obecnych czasach przejawia się patriotyzm”? Przygotowanie prezentacji/nagrania. Ocena na podstawie sprawozdania, nagrania/prezentacji przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. „Patriotyzm w kraju a za granicą”. Ocena na podstawie sprawozdania, nagrania, prezentacji, zdjęć, prac plastycznych/pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Zorganizowanie konkursu fotograficznego pod hasłem „Wolność jest w nas”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. „Szkolny Klub Młodego Patrioty”. Utworzenie i prowadzenie klubu oraz przygotowanie statutu. Ocena na podstawie sprawozdania przesłanego do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 11. „Patrioci w naszym regionie”. Przeprowadzenie wywiadu. Ocena na podstawie sprawozdania oraz zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 12. Przygotowanie „Księgi Patriotów/Poradnika Młodego Patrioty”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 13. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Szkoła dla Niepodległej”, który w okresie od 17.09.2020 r. do 17.12.2020 r., przeprowadzi w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 17 września 2020 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne, opiekunowie, rodzice oraz uczniowie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu należy przesyłać do jury sukcesywnie do dnia 15 lutego 2021 r.
 • Adres jury konkursu „Szkoła dla Niepodległej”: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@szkola-dla-niepodleglej.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!